80.výročie školy

Máj 31, 2019   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

 

V piatok 7. júna 2019 sa uskutočnili oslavy 80. výročia otvorenia Základnej školy vo Vrbovom na Školskej ulici.V tento slávnostný deň sa pedagógovia a pozvaní hostia začali schádzať v priestoroch školy od 14. hodiny.V škole si prezreli upravené a vynovené učebne,ako aj výstavku žiackych prác a fotografií z minulosti a súčasnosti v telocvični.Po 15.30 sa všetci presunuli do kinosály  Domu kultúry .O 16. hodine sa začala slávnostná akadémia.Po úvodnom slove bývalej riaditeľky školy, Mgr.M.Adamcovej  a úvodných príhovoroch riaditeľa školy Ing.J.Tomčíka a primátorky mesta dott.Mgr.E.Maggiovej vystúpili v jedinečnom kultúrnom programe postupne žiaci školy z 2.,3.,4.,5.,6. a vyšších ročníkov.Všetky vystúpenia boli sprevádzané videoprezentáciou.Publikum ich odmenilo dlhotrvajúcim potleskom.V záverečnej časti programu sa predstavili v hudobných vystúpeniach žiaci a pedagógovia Cirkevnej ZUŠ sv.Gorazda vo Vrbovom.Po ukončení programu sa od 18.hodiny uskutočnilo slávnostné posedenie v jedálni bývalého podniku Trikota Vrbové,kde všetci hostia strávili príjemné chvíle.

Riaditeľstvo školy vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým organizátorom stretnutia,pedagógom,žiakom,rodičom a sponzorom školy za prípravu a realizáciu osláv 80.výročia otvorenia Základnej školy na Školskej ulici.

 

Ďakujeme rodičom:

Rodina Zifčáková – Vrbové            Rodina Červeňová – Vrbové

Rodina Blatnická – Vrbové             Rodina Marciová – Ostrov

Rodina Miklušáková – Krakovany Rodina Prievozníková – Vrbové

Rodina Tonkovičová – Vrbové       Rodina Jajová – Ostrov

Rodina Vlkovičová – Vrbové          Rodina Brandejsová – Vrbové

Rodina Letková – Vrbové               Rodina Adamcová – Vrbové

Rodina Dedičová – Krakovany       Rodina Petríková – Vrbové

Rodina Kubicová – Vrbové             Rodina Čápová – Vrbové

p.E.Hrnčiarová – Vrbové                Rodina Majerníková – Vrbové

Fotografie z podujatia si možno prezrieť v sekcii Fotogaléria.

Video z podujatia si možno prezrieť tu:

https://vimeo.com/341047844?ref=em-share

 

 

 

 

 

Comments are closed.