Aranžérsky krúžok

V utorok sa stretávajú členovia aranžérskeho krúžku pod vedením Mgr.M.Svítkovej. Na svojich stretnutiach sa učia aranžovať rôzne materiály a vytvárajú tak malé umelecké diela.Počas školského roku sa aktívne podieľajú na príprave podujatí Súťaž o najkrajšiu tekvicu,Vianočné trhy a Veľkonočné trhy.