Basketbalový krúžok

Členovia basketbalového krúžku sa stretávajú v piatok pod vedením Mgr.Daniely Drobnej v telocvični našej školy,aby sa zdokonalili v herných zručnostiach v basketbale.