Folklórny krúžok

Členovia krúžku sa oboznamujú s folklórom v piatok . Vedúcou krúžku je Mgr.D.Kľúčovská.