Browsing articles in "Novinky"

Cezpoľný beh – okresné kolo

Sep 20, 2019   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

V stredu 25. septembra 2019 sa uskutoční na lodenici v Piešťanoch okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Súťaže sa zúčastnia aj družstvá žiakov  a žiačok z našej školy v zložení: žiaci – M.Lenický, Š.Sedlák a A.Holovič ,žiačky – M.Beňušová ,Ž.Šulíková a M.Tonkovičová.O výsledkoch prinesieme informácie po súťaži.

Európsky deň netradičných športov

Sep 20, 2019   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

V piatok 20. septembra 2019 sa uskutoční na Gymnáziu vo Vrbovom športové podujatie Európsky deň netradičných športov. Podujatia sa zúčastní aj družstvo žiakov a žiačok z našej školy pod vedením Mgr.Z. Luknárovej.

Victoria Regia

Sep 16, 2019   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

Vo stredu 18. septembra 2019 sa v Piešťanoch uskutoční súťaž v aranžovaní rastlín Victoria Regia. Súťaže sa zúčastní aj žiačka z našej školy S.Svetlíková z 8.A po vedením Mgr.M.Svítkovej. O výsledkoch prinesieme informácie po súťaži.

Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2019/20

Sep 13, 2019   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

1.stupeň

Folklórny krúžok                                                  Mgr.Kľúčovská                                                                  3.trieda

Basketbalový krúžok                                           p.Drobný                                                                            4.roč.

Pohybové hry                                                        Mgr.Slovák                                                                        2.roč.

Kreslíme s počítačom                                          Mgr.Karkuš                                                                        1.-2.roč.

Rozprávkovo                                                         Mgr.Lážeková                                                                    1.roč.

Šikovné ručičky                                                     p.Valová                                                                             2.-4.roč.

Športové hry                                                         Mgr.Drobná                                                                       4.roč.

Tanečný krúžok                                                    Mgr.Vesperínová                                                             4.A

 

2.stupeň

Aranžovanie                                                           Mgr.Svítková                                                                     5.-8.roč.

Basketbal                                                                 p.Drobný                                                                            5.-6.roč.

Čítanie s porozumením                                        Mgr.Slivanská                                                                   6.A,B

Cvičenia zo SJL                                                       Mgr.Cepková                                                                     9.roč.

Cvičenia z MAT                                                      Mgr.Vadíková                                                                     5.A,B

Dejepis hrou                                                            Mgr.Vargová                                                                      8.-9.roč.

Futbalový krúžok – dievčatá                               Mgr.Kuťka                                                                          5.-9.roč.

Krúžok 3D                                                               Mgr.Brnová                                                                         7.-8.roč.

Krúžok varenia                                                        Mgr.Pavlíčková                                                                 5.roč.

Matematický krúžok                                              PaedDr.Majerníková                                                         9.tr.

Nohejbal                                                                    p.Varga                                                                                5.-9.r.

Volejbal                                                                      p.Ručková                                                                           5.-6.roč.d.

Žiaci sa do krúžkov môžu prihlásiť u vedúcich do 20.9. Krúžky začnú pracovať od 1.októbra 2019.

Jeden žiak sa môže prihlásiť najviac do dvoch krúžkov.

Aktivity v septembri 2019

Sep 12, 2019   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

10.9.            Odovzdanie vzdelávacích poukazov do záujmových krúžkov

10.-20.9.    Prihlasovanie sa do záujmových krúžkov

21.9.            Victoria Regia – súťaž v aranžovaní Piešťany

25.9.           Cezpoľný beh – okresné kolo Piešťany

30.9.           Rodičovské združenie

Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020

Aug 26, 2019   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

V pondelok 2.septembra 2019 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020.Na školskom ihrisku sa zhromaždili učitelia,žiaci a rodičia. Všetkým sa postupne prihovorili slávnostnými príhovormi riaditeľ školy Ing.Jaroslav Tomčík ,predsedkyňa RZ pri ZŠ vo Vrbovom K.Holičová a zastupkyňa MsÚ vo Vrbovom p.G.Valová. Milé slová boli adresované všetkým, aj malým prvákom,ktorí sa v tento deň stali novými žiakmi našej školy.Program uvádzala zástupkyňa riaditeľa Mgr.Milica Svítková. Po ukončení programu sa žiaci presunuli do svojich tried,kde dostali pokyny od triednych učiteľov na ďalšie dni.

Stravovanie v školskom roku 2019/20

Aug 22, 2019   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

Riaditeľstvo Základnej školy vo Vrbovom na Školskej ulici oznamuje rodičom žiakov, ktorí majú záujem o stravovanie v školskom roku 2019/20 – obedy zadarmo, že prihlášky na stravovanie si môžu vytlačiť zo stránky www.zsvrbove.sk alebo si ich osobne prevziať v kancelárii vedúcej stravovne alebo na sekretariáte školy v dňoch 20. – 23.8. a 26. – 28.8.2019 v čase od 8.00 do 13.00. Vyplnené a podpísané prihlášky je potrebné odovzdať v tom istom termíne, teda od 20. do 28.8.2019.

Pracovná ponuka

Aug 2, 2019   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

Základná škola vo Vrbovom, Školská ul.4 prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou SJL – Anj a Tev – Inf (alebo Tev s iným predmetom) s nástupom od 2.9.2019.Požiadavky na uchádzačov – vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady  o vzdelaní, výpis z registra trestov, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania. Žiadosti o prijatie, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zasielať na adresu Základná škola, Školská ul.4,922 03 Vrbové, kontakt: 033 – 7718 007,0911 206 072.

Stravovanie v školskom roku 2019/2020

Jún 20, 2019   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

Zápisný lístok na stravovanie v školskom roku 2019/2020.

Tlačivo zápisného lístku je možné stiahnuť tu:

Zápisný lístok 2019-20

 

Talentové skúšky do športovej triedy – výsledky

Jún 9, 2019   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

Výsledky talentových skúšok sú dostupné tu:

výsledky_TS_2019

Stránky:12»

Novinky Categories