Dokumenty

Hodnotiaca správa za školský rok 2017/2018 sa nachádza tu:

hodnotiaca správa_17-18

Školský vzdelávací program na školský rok 2018/2019 sa nachádza tu:

Inovovany_SkVP_ISCED_1_2_2018-19

SkVP_ISCED_1_2_2018-19

Plán školy na školský rok 2018/2019 sa nachádza tu:

Plán práce 18-19

Školský poriadok na školský rok 2018/2019 sa nachádza tu:

Školský poriadok ZŠ Vrbové,Školská 2017-18