Dokumenty

Hodnotiaca správa za školský rok 2018/2019 sa nachádza tu:

Hodnotiaca správa_18-19

Školský vzdelávací program na školský rok 2019/2020 sa nachádza tu:

Inovovany_SkVP_ISCED_1_2_2019-20_final

SkVP_ISCED_1_2_2018-19

Plán školy na školský rok 2019/2020 sa nachádza tu:

Plán práce 19-20

Školský poriadok na školský rok 2019/2020 sa nachádza tu:

Školský poriadok ZŠ Vrbové,Školská 2019-20