Dôležité termíny

Termíny pre podávanie 2% z dane :

1.Fyzické osoby,ktoré si samy podávajú daňové priznanie v roku 2020:

- odovzdanie daňového priznania s príslušnými údajmi o 2% z dane do 31.3.2020 na príslušný daňový úrad

2.Zamestnanci,ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

- do 15.2.2020 požiadať zamestnávateľa o vyplnenie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

- vyplniť Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane a odovzdať do 30.4.2020 na príslušný daňový úrad