Florbalový krúžok

V utorok ráno sa stretávajú žiaci 8. a 9. ročníka na florbalovom krúžku v telocvični alebo na ihrisku,aby sa zdokonalili vo florbale. Vedúcim krúžku je Ing.J.Tomčík.