Futbalový krúžok – dievčatá

Žiačky 5. – 9. ročníka sa stretávajú vo štvrtok ráno v telocvični,aby si zdokonalili svoje futbalové zručnosti.Vedúcim krúžku je Mgr.Kuťka.