Testovanie 9 z matematiky – 9. ročník

Žiaci 9. ročníka sa stretávajú v utorok na krúžku Testovanie 9 z matematiky a zdokonaľujú sa v  svojich matematických zručnostiach.Vedúcou krúžku je Mgr.M.Vadíková.