Logické hry

V pondelo sa stretávajú žiaci 4. ročníka,aby si precvičili svoje logické myslenie.Vedúcou krúžku je Mgr.N.Kainová.