Futbalový krúžok

Žiaci 3. a 4. ročníka sa stretávajú v stredu na futbalovom krúžku, aby si zdokonaľovali svoje futbalové zručnosti. Vedúcim krúžku je Mgr.Ladislav Slovák.