Projekt KUK

                                               

Projekt „KUK alebo Objavujeme české a slovenské zákutia

 je financovaný z prostriedkov EU.

Žiakov čaká nový projekt …

 

Základná škola na Školskej ulici vo Vrbovom nadviazala v minulosti partnerskú spoluprácu so Základnou školou na Opavskej ulici vo Vítkove na Morave, z ktorej vzniklo niekoľko úspešných spoločných akcií pre žiakov oboch škôl. Tým najvydarenejším bol určite projekt cezhraničnej spolupráce s názvom Stále sme si blízki realizovaný s podporou Európskej únie. V rámci projektu slovenské aj moravské deti absolvovali lyžiarsku školičku pre mladších žiakov či výcvik splavovania rieky na raftoch pre starších žiakov. Učitelia zasa mali možnosť vymeniť si svoje profesionálne skúsenosti na spoločnom zasadnutí pedagogických rád oboch škôl.

Vedenie aj učitelia vrbovskej aj vítkovskej základnej školy sa rozhodli v tejto dobre rozbehnutej spolupráci pokračovať aj naďalej a spoločne pripravili nový projekt s názvom KUK alebo Objavujeme české a slovenské zákutia. Realizácia jednotlivých aktivít projektu je naplánovaná na dva školské roky – na školský rok 2012/2013 a školský rok 2013/2014. Akcie, ktorých sa naši a moravskí žiaci počas trvania projektu zúčastnia, sú zamerané najmä na poznávanie kultúrnych a prírodných krás oboch krajín. Deti absolvujú striedavo na Slovensku a v Česku šesť niekoľkodňových pobytov naplnených rôznymi starostlivo pripravenými aktivitami. Opäť medzi ne bude patriť úspešná lyžiarska školička, novinkou je putovanie po hradoch a zámkoch v okolí rieky Váh a v okolí rieky Moravice. Príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti, ale aj nápady na skvalitnenie vyučovania dostanú znova aj pedagógovia oboch škôl pri spoločnom stretnutí učiteľských zborov. Veľkým prínosom bude pre školu aj nová multimediálna učebňa, do ktorej bude technika zakúpená z finančných prostriedkov získaných v rámci projektu.

Veríme, že naši i moravskí žiaci si z projektu opäť odnesú mnoho nových skúseností, zážitkov a kamarátstiev a že projekt bude mať u nich aspoň taký úspech ako ten predchádzajúci.

Ďakujeme mestu Vrbové za podporu projektu i poskytnutie jeho finančného krytia. Rovnako ďakujeme všetkým, čo sa na príprave projektu od jeho plánovania až po schválenie podieľali, a tešíme sa na spoluprácu pri jeho realizácii.