Rada školy

RADA ŠKOLY pri ZŠ Vrbové,Školská ul.4:       

Predsedkyňa:              Mgr. Drobná Daniela

Podpredseda:             Ing. Kramáriková  Eva

Členovia:                      Mgr.Brnová Sylvia

Holičová Kateřina

PhDr. Miklášová Jana

Ing.Valová Gabriela

Spál Igor

Galbavá Ivana

Ing.Tonkovič Rastislav

Sabová Mária

Bc.Vladová Michaela