Čítanie s porozumením – 5.ročník

 

Členovia krúžku  sa stretávajú sa v utorok od 13.30 , aby si zdokonaľovali svoje jazykové zručnosti v používaní slovenského jazyka. Vedúcou krúžku je Mgr.M.Slivanská.