Školská knižnica

Školská knižnica sa nachádza v zadnej časti budovy základnej školy.V tomto školskom roku je knižnica integrovaná s priestormi nového školského klubu detí.V knižnici sa nachádza 4500 zväzkov kníh a odbornej literatúry.Knihy si možno vypožičať u školského knihovníka Mgr.M.Vesperínovej.

Zoznam kníh,ktoré si možno vypožičať zo školskej knižnice,si možno prezrieť tu:

http://1zs-vrbove.edupage.org/library/?