Spoločné stretnutie pedagógov partnerských škôl

KUK alebo Objavujeme české a slovenské zákutia

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Stretnutie v Podvišňovom

            Kým si žiaci Základnej školy na Školskej ulici vo Vrbovom ešte užívali posledné dni letného prázdninového voľna, ich učitelia už pracovali na príprave nového školského roka. V dňoch 21. – 23. augusta privítali vrbovskí pedagógovia na Slovensku  svojich českých kolegov z partnerskej Základnej školy vo Vítkove na Morave. Stretnutie sa uskutočnilo ako ďalšia z plánovaných akcií projektu cezhraničnej spolupráce „KUK alebo Objavujeme krásy Česka a Slovenska“. Projekt, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, prebieha na škole už druhý rok.

Slovenskí a českí učitelia strávili v Tábore Podvišňové  neďaleko Bziniec pod Javorinou tri spoločné dni, počas ktorých sa uskutočnili zasadnutia jednotlivých predmetových komisií a metodických združení. Diskutovalo sa na nich najmä o využívaní IKT vo vyučovacom procese a práci so žiakmi so špecifickými poruchami učenia. Členovia realizačného tímu projektu mali zároveň možnosť naplánovať aktivity, ktoré sa v priebehu školského roka budú uskutočňovať so žiakmi.

V rámci programu stretnutia sa ďalej uskutočnila návšteva mesta Trenčín a jeho dominanty Trenčianskeho hradu. V posledný deň stretnutia uskutočnili učitelia výstup na vrch Javorina na slovensko – moravskom pomedzí, ktorý je symbolom spolupráce oboch krajín.

Ďakujeme všetkým českým i slovesnkým kolegom a kolegyniam, ktorí pomohli túto aktivitu zorganizovať alebo prispeli k jej úspešnému priebehu. Veríme, že rovnako úspešné budú aj ďalšie naplánované akcie projektu.

Fotografie zo stretnutia si možno prezrieť v sekcii Fotogaléria.