Stretnutie pedagógov partnerských škôl

 

 

 Projekt „KUK alebo Objavujeme české a slovenské zákutia

 je financovaný z prostriedkov EU.

1.aktivita

Stretnutie pedagógov partnerských škôl ZŠ Vítkov,Opavská 22 a ZŠ Vrbové,Školská 4 v dňoch 24.-26.10.2012 – Jánské Koupele

  • Návšteva školy vo Vítkove
  • Školenie o používaní sociálnych sietí
  • Zasadnutie pedagogických rád a metodických združení
  • Vychádzka spojená s prehliadkou priehrady Kružberk