Vedenie

Riaditeľ školy: Ing. Jaroslav Tomčík
Zástupca riaditeľa pre 1. stupeň: Mgr. Ján Karkuš
Zástupca riaditeľa pre 2. stupeň: Mgr. Milica Svítková
Výchovný poradca: Mgr.Andrea Cepková
Kontaktný učiteľ VMR: Mgr.Marcela Vesperínová
Koordinátor protidrogovej prevencie: Mgr.Miroslava Slivanská
Koordinátor enviromentálnej výchovy: Mgr.Lenka Pavlíčková