Videokonferencia CK KUK

 

Vo štvrtok 2. mája 2013 sa o 10. hodine uskutočnil videoprenos z partnerskej školy vo Vítkove. Žiaci 9. ročníka ZŠ vo Vítkove prezentovali v žiackej cestovnej kancelárii KUK mesto Vítkov a jeho okolie ako aj pamätné a významné miesta, ktoré postupne žiaci z našej školy navštívia v aktivite Putovanie po rieke Moravici.Tá sa uskutoční v termíne 13. – 17. mája 2013.Videoprenos sledovali v našej novej interaktívnej učebni žiaci 9.A.Tí budú prezentovať Vrbové, jeho okolie a pamätné a významné miesta na budúci týždeň.

V druhom polroku sa uskutočnili ďalšie spoločné videokonferencie,ktoré pripravili žiaci oboch škôl s rôznymi témami – Vrbové a okolie,Piešťany,Javorina.