Volejbalový krúžok

Žiaci 2.stupňa sa stretávajú v stredu ráno v telocvični,aby si zdokonalili svoje športové zručnosti vo volejbale pod vedením Mgr.P.Bališovej.