Krúžky

 Zoznam záujmových krúžkov v školskom roku 2018/2019

1.stupeň

Futbalový krúžok                                                                         Mgr.Slovák                                                              4.-5.roč.

Folklórny krúžok                                                                          Mgr.Kľúčovská                                                      2.trieda

Kreslíme s počítačom                                                                  Mgr.Karkuš                                                            1.-2.roč.

Logické hry                                                                                    Mgr.Kainová                                                          3.-4.roč.

Robíme pokusy                                                                             Mgr.Lážeková                                                        4.roč.

Spoločenské hry                                                                           Mgr.Vargová                                                          1.-4.roč.

Šikovné ručičky                                                                             p.Valová                                                                  1.-2.roč.

Športové hry                                                                                  Mgr.Drobná                                                           2.-4.roč.

Tanečný krúžok                                                                             Mgr.Vesperínová                                                  3.roč.

 

2.stupeň

Aranžovanie                                                                                    Mgr.Svítková                                                          5.-8.roč.

Basketbalový krúžok-dievčatá                                                     Mgr.Drobná                                                           5.-8.roč.

Cvičenia zo SJL                                                                               Mgr.Cepková                                                          9.B

Čítanie s porozumením                                                                Mgr.Slivanská                                                         5.A,B

Florbalový krúžok                                                                          Ing.Tomčík                                                              5.-9.roč.

Futbalový krúžok – dievčatá                                                       Mgr.Kuťka                                                                5.-9.roč.

Krúžok varenia                                                                              Mgr.Pavlíčková                                                        5.roč.

Matematika – T9                                                                           Mgr.Vadíková                                                         9.A,B

Volejbal                                                                                           Mgr.Bališová                                                           5.-9.roč.

Výtvarný krúžok                                                                            PaedDr.Majerníková                                             8.tr.

 

Stránky krúžkov budú aktualizované koncom septembra 2018.