Záujmová činnosť

Najlepšie výsledky žiakov v predmetových   olympiádách a   súťažiach v školskom roku 2017/2018

Recitačné súťaže:

Šaliansky Maťko – účasť

Hollého pamätník:

Nelly Böhmová – 2.miesto

David Ivan Zifčák – 3.miesto

Štúrove rétorické Drahovce – účasť

Olympiáda v slovenskom jazyku:

Kamila Tokošová – 3.miesto

Biblická olympiáda – účasť

Prírodovedné súťaže:

Pytagoriáda – účasť

Matematická olympiáda – účasť

Fyzikálna olympiáda – účasť

Matematický klokan:

1.stupeň – 41 úspešných riešiteľov

Všetkovedko:

1.+2.stupeň – 17 úspešní riešitelia

I-Bobor – informatická súťaž – 32 úspešných riešiteľov

NábojJunior – informatická súťaž – účasť

Geografická olympiáda – účasť

Technická olympiáda – účasť

Športové súťaže:

Cezpoľný beh :

Družstvo žiakov – účasť

Stolný tenis žiakov a žiačok:

Družstvo žiakov  – účasť

Bedminton žiakov a žiačok:

Okresné kolo – 2.miesto

Florbal st.žiakov:

Okresné kolo -  účasť

Basketbal žiakov:

Okresné kolo – 4.miesto

Vybíjaná žiačok:

Okresné kolo – účasť

Futsal žiakov:

Okresné kolo – 1.miesto

Krajské kolo – účasť

Malý futbal mladších žiakov

Okr. kolo – 1.miesto

Krajské kolo – 1.miesto

Celoslovenské kolo – 8.miesto

Malý futbal mladších žiačok

Okr. kolo – 1.miesto

Krajské kolo – 1.miesto

Celoslovenské kolo – 7.miesto

Malý futbal starších žiakov Jednota Futbal CUP

Okr. kolo – 1.miesto

Krajské kolo – 5.miesto

Malý futbal starších žiačok Jednota Futbal CUP

Okr. kolo – 1.miesto

Krajské kolo – 2.miesto

Celoslovenské kolo – 5.miesto

Súťaž mladých záchranárov – 5.miesto

Súťaž Bezpečne na bicykli  – účasť

Súťaž detských zdravotníckych hliadok – účasť

Súťaž Mikro 2018:

Družstvo žiakov – 3.miesto futbal

Družstvo žiačok – vybíjaná účasť

Moravianska Venuša – atletické preteky – 3.x 1.miesto,6×2.miesto,8×3.miesto