Záujmová činnosť

Najlepšie výsledky žiakov v predmetových   olympiádách a   súťažiach v školskom roku 2018/2019

Recitačné súťaže a jazykové súťaže:

Šaliansky Maťko – účasť

Hollého pamätník:

Okresné kolo – Samuel Cmarko – 1.miesto

Krajské kolo – účasť

Šimon Sedlák – 2.miesto

 Štúrove rétorické Drahovce – účasť

 

Olympiáda v slovenskom jazyku – účasť

 Olympiáda v anglickom jazyku

Alex Holovič – úspešný riešiteľ

 Biblická olympiáda – účasť

Prírodovedné súťaže:

 Pytagoriáda – účasť

Matematická olympiáda – účasť

Matematický klokan:

1.stupeň – 28 úspešných riešiteľov

Všetkovedko:

1.+2.stupeň – 20 úspešných riešiteľov

I-Bobor – informatická súťaž – 28 úspešných riešiteľov

Geografická olympiáda – účasť

Technická olympiáda – účasť

Športové súťaže:

Cezpoľný beh :

Družstvo žiakov – účasť

 

Bedminton žiakov a žiačok:

Družstvo žiakov – účasť

 Florbal žiakov:

Okresné kolo -  účasť

Florbal žiačok:

Okresné kolo -  1.miesto

Krajské kolo – 2.miesto

 Basketbal žiakov:

Okresné kolo – účasť

Vybíjaná žiačok:

Okresné kolo – účasť

Futsal žiakov:

Okresné kolo – 3.miesto

 Malý futbal mladších žiačok

Okr. kolo – 1.miesto

Krajské kolo – 3.miesto

Malý futbal starších žiakov Jednota Futbal CUP

Okr. kolo – účasť

 Malý futbal starších žiačok Jednota Futbal CUP

Okr. kolo – 1.miesto

Krajské kolo – 2.miesto

Súťaž mladých záchranárov – 2.miesto

Súťaž Bezpečne na bicykli  – 3.miesto

Súťaž detských zdravotníckych hliadok – 2.miesto

Súťaž MikroCup 2019:

Družstvo žiakov – 3.miesto futbal

Družstvo žiačok – vybíjaná účasť

Moravianska Venuša – atletické preteky – 2.x 1.miesto,2×2.miesto,11×3.miesto